Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Kazimierz Dolny Informacje

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 27. tel. (81) 88 10 709

Adres gminy

Urząd Miasta Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5, 24 - 120 Kazimierz Dolny, tel. (81) 881 01 12, um@umkd.pl

Ważne adresy

Posterunek Policji
ul. Nadrzeczna 30
tel. (81) 8810 097

PTTK Oddział w Kazimierzu Dolnym
Rynek 27, tel. 081 881 00 46

Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
Rynek 14, tel. (81) 881-01-42, 881-01-70

Bankomaty:
- Bank Pekao SA, ul. Tyszkiewicza 2;
- PKO Bank Polski Rynek 16.

Poczta Polska
ul. Tyszkiewicza 2
tel. (81) 8810 500

Orlen
ul. Tyszkiewicza 29
tel. (81) 8810 149


Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lubelska 34
tel. (81) 8810 305

 
Gmina Kazimierz Dolny

 

Kazimierz DolnyGmina Kazimierz Dolny należy do powiatu puławskiego, obejmuje teren miasta oraz rejony wiejskie. Znajduje się na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego, na prawym brzegu Wisły. Strome zbocza, głębokie jary i cieniste wąwozy porasta bujna zieleń. Występuje tu wiele rzadkich gatunków flory (m.in.: wisienka karłowata, obuwik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, miłek wiosenny, ostnica włosowata) i fauny (m.in. sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, mewa pospolita, ostrygojad, nietoperze, rzadkie gatunki motyli). 

 

Samo miasto to turystyczna „perełka”. Unikalny zespół urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowy Kazimierza Dolnego został w roku 1994 zarządzeniem Prezydenta R.P. uznany za Pomnik Historii. Ze względu na wartości przyrodnicze i kulturowe teren całej gminy został objęty ochroną, a 27 kwietnia 1979 r. utworzono tu Kazimierski Park Krajobrazowy, pierwszy w województwie lubelskim.

 

Miasto i okolice oferują wiele miejsc noclegowych: od kwater prywatnych i agroturystycznych, po pensjonaty, wille, schroniska młodzieżowe, domy wypoczynkowe, hotele, które oczekują na gości o każdej porze roku.

        

              

Z kart historii:

 • W średniowieczu istniała tu osada zwana Wietrzną Górą, którą, wg J. Długosza, ok. 1170 r. ks. Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca.
 • Największy rozwój miasta, jego „złoty wiek”, nastąpił w II poł. XVI w. i związany był z szybko rosnącym handlem zbożem, spławianym Wisłą do Gdańska.

 • Po dwóch pożarach - ok. 1561r. i ok.1585r. drewnianą zabudowę zastąpiła murowana.

 • Potop szwedzki, wojna północna, pożary, powodzie i zarazy przyniosły kres świetności Kazimierza. Okres rozbiorów utrwalił stagnację.

 • Od końca XIX w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników, przede wszystkim z Lublina i Warszawy.

 • Niemal każda miejscowość na terenie dzisiejszej gminy ma rodowód średniowieczny.

   

 


Kazimierz Dolny - atrakcje:

 

        - dla miłośników historii:

 • Zamek - pierwotna XIV-wieczna budowla miała kształt owalu o wymiarach 65/30m. Na początku XV w. w południowo-zachodniej części wypełnionego drewnianą zabudową dziedzińca wzniesiono trzypiętrowe skrzydło mieszkalne, w którego bryłę na zewnątrz obwodu wkomponowano mały, parterowy gmach, zaakcentowany ceglaną wieżą. Modernizacja warowni miała miejsce w XVI wieku. Podczas potopu szwedzkiego i późniejszych wojen zamek uległ zniszczeniu. W XX w. dokonano kilkakrotnie konserwacji i rewaloryzacji obiektu. Dziś służy turystom jako punkt widokowy.
 • Baszta - najstarsza zachowana budowla kazimierska, wzniesiona w XIII w. oddalona jest o 200 metrów od obecnego zamku. Pełniła funkcję warowni, a według niektórych badaczy także latarni rzecznej, strażnicy celnej dla flisaków, a nawet więzienia. Baszta ma prawie 20 m. wysokości, 10 m. średnicy, a grubość jej murów osiąga 4 m. Na jej szczyt prowadzą drewniane schody.
 • Zespół klasztorny Reformatorów – kościół pw. NMP i klasztor oo Reformatów. Przy ufundowanym w 1589 r. kościele na początku XVII w. osiedlili się franciszkanie, którzy dobudowali część klasztorną. Świątynia do dzisiejszego dnia zachowała pierwotny wystrój, zobaczyć można ołtarz z czczonym jako cudowny obrazem Zwiastowania NMP z roku 1600. Klasztor położony jest na wzgórzu nazywanym dawniej Plebanią Górą. Warto wspomnieć, że z tym też miejscem kojarzona jest Wietrzna Góra - miejscowość stanowiąca prapoczątek Kazimierza. Fundatorami byli w 1591 r. Mikołaj Przybyła, jego ojciec Bartłomiej i szwagier Albert Bugnerowic. W roku 1627 nastąpiła introdukcja reformatów, którzy przystąpili do budowy klasztoru i rozbudowy kościoła. Klasztor powstawał etapami w latach 1639-1668. W latach 1762-66 nastąpiła przebudowa kościoła. Po upadku powstania styczniowego, w 1867 roku Kazimierz traci prawa miejskie oraz następuje kasata klasztoru. Dopiero w 1928 r.reformaci powrócili do kazimierskiego klasztoru. Druga wojna światowa to kolejny dramatyczny okres w historii miasta i klasztoru. W 1942 roku zakonnicy musieli opuścić klasztor, w którym Niemcy urządzili katownię.
 • Cmentarz Żydowski – usytuowany jest w lesie przy ul. Czerniawy, powstał w 1851 roku. Nekropolia została zdewastowana przez Niemców w czasie okupacji. Szczątki nagrobków zostały wmurowane w powstały w 1984 r. pomnik, który upamiętnia tragiczną historię kazimierskich Żydów. Mur ułożony z macew przypominać ma jerozolimską „Ścianę płaczu”.
 • Rynek - przyjął swój obecny kształt w XVI stuleciu. O bogactwie ówczesnego kazimierskiego mieszczaństwa świadczą zachowane kamienice. Na wybrukowanym kocimi łbami rynku skupia się życie miasteczka. Odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne, jarmarki, rozciąga się stąd widok na farę, zamek i wieżę strażniczą. W centrum Rynku stoi studnia, której obecny wygląd nadał w 1913 r. Jan Koszyc - Witkiewicz.
 • Muzeum Sztuki Złotniczej – jedyne w Polsce,  otwarte zostało w 1979 roku. Gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa. Imponująca kolekcja liczy ok. 1 800 eksponatów. Kontakt: tel. (81) 881 00 80. 

        - dla miłośników architektury:

 • Kościół farny pw. św. Bartłomieja i Jana Chrzciciela -  powstał w stylu gotyckim w XIV wieku. Obecny wygląd jest wynikiem przebudowy z przełomu XVI i XVII w. stylu „renesansu lubelskiego”. Znajdują się tu najstarsze w kraju zachowane w całości organy farne z 1620 r. Latem organizowane są w kościele koncerty organowe. We wnętrzu zwracają uwagę m.in kamienna chrzcielnica, dzieło znanego rzeźbiarza - florentczyka Santi Gucciego, rokokowe konfesjonały, czy żyrandol z głową jelenia z pocz. XVII .
 • Kamienice Przybyłowskie - stojące w południowo-wschodniej części rynku, to jedne z najsłynniejszych kamieniczek w Polsce, zbudowane w stylu manierystycznym około 1615 r. przez braci Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów. Obie mają identyczny układ fasad, są bogato zdobione. Dekoracje przedstawiają postaci biblijne, motywy roślinne i zwierzęce oraz świętych, w tym patronów fundatorów obu domów - św. Mikołaja biskupa oraz św. Krzysztofa.

 • Kamienica Celejowska – renesansowa kamienica mieszczańska wybudowana przez kupca kazimierskiego, Bartłomieja Celeja. Ozdobiona bogatą dekoracją ornamentalną i figuralną. Do zwiedzenia: stała wystawa malarstwa, grafiki i rysunku pt. „Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym (XIX-XXI w.) – miejsce i źródło sztuki”. Obejrzymy tu również makietę Kazimierza Dolnego - przedstawiającą miasto z ok. 1910 roku. Kontakt: tel./ fax (81) 881 01 04.

 • Spichlerze - charakterystyczne dla krajobrazu miasteczka budowle o bogatej architekturze powstały pod koniec XVI w. i w połowie XVII w., w epoce największej świetności miasta. Służyły do przechowywania zboża. Wznoszono je nad Wisłą, blisko portu handlowego. Było ich ponad 60, do naszych czasów przetrwały nieliczne. W najbardziej znanym i charakterystycznym dla miasta spichlerzu Ulanowskich i Przybyłów mieści się obecnie Muzeum Przyrodnicze. Kontakt: tel. (81) 881 03 26.

         - dla miłośników literatury:

 • Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów - zw. willą „Pod wiewiórką", wybudowany w 1936 r. dla pisarki i jej męża wg projektu Karola Sicińskiego. Początkowo letnisko, potem dom całoroczny, szybko stał się miejscem spotkań artystów. Obecnie w willi mieści się oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Kontakt: tel. (81) 881 01 02. (NIECZYNNY W TRAKCIE REMONTU)

         - dla miłośników przyrody:

 • Góra Trzech Krzyży – punkt widokowy na Kazimierz i okolicę oraz Małopolski Przełom Wisły. Krzyże, nawiązujące do tych z Golgoty, ustawiono w 1708 r., aby upamiętnić kilkaset ofiar zarazy morowej, jaka dotknęła miasto.

 • Kazimierz Dolny - wąwozy – spacery malowniczym dnem lessowych wąwozów dostarczą niezapomnianych wrażeń, do najciekawszych należą: Korzeniowy Dół , Granicznik, Kamienny Dół,  Norowy Dół, Wąwóz Małachowskiego.

 • Rejsy statkami na Wiśle - dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych. Statki kursują przez cały dzień w okresie kwiecień-październik. Kontakt: tel. (81)  881 01 35.

 • Warto zwrócić uwagę na istniejące tu szlaki: turystyki pieszej, np. Nadwiślański, szlaki rowerowe, Szlak smaków Krainy Lessowych Wąwozów, Szlak Lessowych Wąwozów, Szlak młynów wodnych rzeki Bystrej.

 

ZOBACZ TAKŻE - Kazimierz Dolny noclegi

 

Atrakcyjne wędrówki po okolicy zapewnią:

 • Męćmierz – stara osada flisacka nad Wisłą, dziś żywy skansen z wiatrakiem i wiekowymi chałupami. Piękny widok na wieś, Małopolski Przełom Wisły oraz Równinę Radomską roztacza się z kazimierskiego wzgórza „Albrechtówka”.
 • Bochotnica – z ruinami „Zamku Esterki”, dawnej warowni z XIV w., u stóp której pozostały ruiny renesansowej kaplicy-mauzoleum Jana Oleśnickiego. Warto tu również odwiedzić kamieniołomy, w których wapienny budulec pozyskiwano metodą komorową. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wchodzić do wnętrza grot (zapadające się stropy).
 • Parchatka – punkt widokowy. Trzy Krzyże ufundowane przez Izabellę Czartoryską stały na wzgórzu do lat 40-tych XX w., ponownie ustawione  w 2006 roku. Na przełomie XVIII i XIX w. znajdował się tu ogród romantyczny, gdzie ks. Izabela Czartoryska w wieśniaczym stroju przyjmowała gości. Obecnie atrakcję stanowi stok narciarski, który oferuje dwie trasy narciarskie o łącznej długości 720 m.  Każda z nich jest oświetlona, ratrakowana i posiada sztuczne naśnieżanie. Na stoku znajdują się także wyciągi talerzykowe. Tel. 609 649 944.
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego walory turystyczne Kazimierza Dolnego: 
Galeria
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash