Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Opole Lubelskie Informacje

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Strażacka 1, 24-300 Opole Lubelskie,
tel. 81 475 50 10, cit@opolelubelskie.pl

Adres gminy

Urząd Miejski Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, (81) 827 20 45, sekretariat@opolelubelskie.pl

Ważne adresy

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
ul. 25-lecia PRL 4
tel. (81) 828-82-10
fax (81) 828-82-44

Urząd pocztowy
Nowy Rynek 1, tel. 81 827 20 35


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Ogrodowa 9, tel. (081) 827 25 67

Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Stary Rynek 46, tel. (81) 827 20 61

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
ul. Popijarska 24, tel./fax. (081) 827 21 04

 

Gmina Opole Lubelskie

 

 

Palac w KluczkowicachGmina Opole Lubelskie to gmina miejsko-wiejska położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Jest usytuowana w południowej części Kotliny Chodelskiej, w dorzeczu rzeki Chodelki. Zachowały się tu tereny wyjątkowo wartościowe pod względem przyrodniczo - krajobrazowym. Znalazło to odzwierciedlenie w ochronie prawnej - w 1990 r. powstał Wrzelowiecki Park Krajobrazowy z urokliwą doliną Potoku Wrzelowieckiego.

 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu z kolei obejmuje dolinę rzeki Chodelki, gdzielasy, rozległe łąki, torfowiska oraz stawy rybne stanowią ostoję licznegoptactwa. Zielone przestrzenie gminy to wymarzone miejsce nie tylko dla przyrodników czy zwolenników aktywnego wypoczynku, odnajdziemy tu równieżl iczne zabytki, które zadowolą miłośników turystyki kulturowej śladami przeszłości. Opole Lubelskie słynie również z odbywających się tu od XIV w.targów.

 

                                   

 

Z kart historii:

 • Pierwsze wzmianki o miejscowości posiadającej nazwę o rodowodzie słowiańskim pochodzą z początku XIV wieku.

 • Opole, ukształtowane wg prawa niemieckiego w 1368r., otrzymało przywileje miejskie prawdopodobnie już na przełomie XIV/XV wieku.

 • W latach 1450 i 1478 – nastąpiło potwierdzenie praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka.

 • W XVI i I poł. XVII w. stało się silnym ośrodkiem kalwinizmu.

 • Intensywny rozwój miasta po przejściu w ręce rodu Tarłów na początku XVIII wieku.

 • Prężny ośrodek oświatowy od czasu sprowadzenia do miasta pijarów (Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych ) przez wojewodę sandomierskiego Jana Tarłę, a następnie uruchomienia przez Ignacego Konarskiego, pierwszej w Polsce, szkoły  rzemieślniczej (1761).

 • W rekach prywatnych miasto funkcjonowało od XIV do poł. XIX wieku.

 • W 1870 r. straciło prawa miejskie.

 • W 1941 r. Niemcy założyli tu getto dla ludności żydowskiej. 

Warto zobaczyć, warto zwiedzićw Opolu Lubelskim:

 

        - dla miłośników historii i przyrody:

 • Pałac Lubomirskich – dawny zamek Słupeckich, wielokrotnie przebudowywany, stanowił niegdyś reprezentacyjną rezydencję magnacką. Obecny kształt uzyskał w wyniku przebudowy na koszary dla wojska, przeprowadzonej po 1854 roku. Obecnie w pałacu mieści się Liceum Ogólnokształcące.

 • Cmentarz – założony w roku 1772 jest najstarszą w Polsce nekropolią zlokalizowaną zgodnie z zasadami doby oświecenia. Domagano się w owym czasie zamykania cmentarzy przykościelnych i zakładania nowych poza miastem ze względów higienicznych oraz estetycznych.  Pośród licznych nagrobków zasłużonych mieszkańców miasta i okolicy na szczególną uwagę zasługują groby poległych w walce o niepodległość ojczyzny.

 • Park Miejski - powierzchnia parku wynosi 16 ha, został założony na obszarze dawnego ogrodu Lubomirskich w Niezdowie. Jego twórcą był znany ogrodnik i planista W. Kronenberg. Wyróżnia się zróżnicowanym drzewostanem, odbywają się tu imprezy kulturalne i rozrywkowe, w tym Jarmark Opolski. Na terenie parku znajduje się XVIII-wieczny, klasycystyczny pałacyk, wzniesiony dla Aleksandra Lubomirskiego i jego małżonki Rozalii. Obecnie pałac jest własnością prywatną, park natomiast jest ogólnodostępny i stanowi wspaniałe miejsce wypoczynku.

 • Kąpielisko Miejskie - znajduje się przy trasie zabytkowej kolejki wąskotorowej. Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażony jest w rowery wodne i kajaki. Wypoczynek na łonie natury daje wspaniałe możliwości na spędzenie czasu w gronie rodzinnym.

         - dla miłośników architektury:

 • Kościół parafialny z zespołem klasztornym – pw. Wniebowzięcia NMP został wybudowany w 1675 r. z fundacji Jerzego Słupeckiego w stylu barokowym. Rozbudowany po przejęciu kościoła przez pijarów w XVIII w. Wewnątrz świątyni znajduje się cenna polichromia o tematyce starotestamentowej wykonana w tym czasie przez Antoniego Dembickiego. Kościół jest dostępny do zwiedzania w godzinach nabożeństw. Obok świątyni znajdują się zabudowania dawnego zgromadzenia zakonnego pijarów z połowy XVIII w., które obejmują  budynek plebanii (niegdyś klasztor) oraz budynki  kolegium pijarskiego.

 

Atrakcyjne wędrówki zapewnią po okolicy:

 

 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - powierzchnia parku wynosi 4988,6 ha. Objęty ochroną obszar -  z zachodu na wschód mierzy około 13 kilometrów,  z północy na południe około 5,5 kilometra. Park leży w środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i obejmuje głównie północno-zachodni fragment Wzniesień Urzędowskich. Na jego terenie znajdziemy pola wydmowe i wąwozy, rosną tu rzadkie gatunki roślin, jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, barwinek, parzydło leśne, tojad mołdawski czy tojad dziubkowaty. Prawie 40% powierzchni parku zajmują lasy grabowo-dębowe i bory sosnowo-dębowe. Jego teren zamieszkuje wiele gatunków zwierząt leśnych, m.in. orzesznice, borsuki i kuny, łasice, tchórze. Na tzw. Wyspach Kaliszańskich znajduje się cenna ostoja ptactwa wodno-błotnego.

 • Pałac w Kluczkowicach - przepiękna wiejska siedziba rodu Kleniewskich otoczona świetnie zachowanym parkiem krajobrazowym z pomnikowym drzewostanem. Pałac powstał prawdopodobnie w XIX w.,  przebudowano go w latach 20. kolejnego stulecia. We wnętrzu  urządzono galerię malarstwa polskiego. Wystrój w stylu zakopiańskim otrzymała biblioteka, zaprojektowana przez St. Witkiewicza. Aktualnie mieści się tu Zespół Szkół Rolniczych. We wnętrzu pałacu znajduje się również ekspozycja muzealna, która obejmuje dawną książnicę, świetlicę oraz gabinet Jana Kleniewskiego. Prezentuje działy: prehistoryczny, historyczny, historii kolejki wąskotorowej, etnograficzny i oświatowy. Kontakt: tel. (81) 827 10 06. Obok pałacu znajdują się stawy rybne, nad największym z nich, Stawem Młyńskim, znajduje się ośrodek wypoczynkowy i plaża.

 • Zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrzelowcu – świątynia klasycystyczna, wybudowana w latach 1777-1784 z fundacji Zofii Lubomirskiej. Budowla jest jednoprzestrzenna, o rzucie wydłużonego ośmioboku, zwieńczona kopułą z latarnią. W pobliżu kościoła tryska źródło, które daje początek Potokowi Wrzelowieckiemu.

 • Kapliczka św. Jana Nepomucena we Wrzelowcu – drewniana, zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. z figurą świętego.

 • Pomnik UFO w Emilcinie – Widnieje na  nim napis: „10 maja 1978 roku w Emilcinie wylądował obiekt UFO. Prawda nas jeszcze zadziwi... Fundacja NAUTILUS 2005 r.”.

 • Młyn w Woli Rudzkiej - trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, powstał w latach 1908-1910 z czerwonej cegły. Położony jest wzdłuż skarpy odwodnej grobli ziemnej na rzece Chodelce. Młyn jest obecnie własnością prywatną .

 • Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa -  to jedna  nielicznych w kraju, a jedyna na Lubelszczyźnie, wciąż działająca „ciuchcia”. Jej początki sięgają końca XIX stulecia. Po drewnianych, zbudowanych przez Kleniewskich torach łączących folwark z cukrownią, wagony ciągnęły konie. Pierwsze tory żelazne położono dopiero w 1900 roku. Obecnie kolejka wykorzystywana jest do celów turystycznych. Przejażdżki trasą biegnącą poprzez malownicze tereny Płaskowyżu Lubelskiego, doliny rzeki Chodelki i Bystrej oraz lubelskiego Powiśla, stanowią wyjątkową atrakcję turystyczną. Kontakt: Starostwo Powiatowe Puławy (81) 827 61 22.

 • Warto zwrócić uwagę na liczne: szlaki rowerowe, turystyczne szlaki piesze PTTK, np. „Nadwiślański”, ścieżki przyrodnicze, np. „Kleniewo”, Szlak smaków Krainy Lessowych Wąwozów, Szlak muzeów KLW

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu promujacego walory tursytyczne gminy Opole Lubelskie:
 • http://www.youtube.com/watch?v=4DnJ8zlcS14
Galeria
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash