Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Puławy Miasto Informacje

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Informacji Turystycznej
Al. Królewskie 4; 24-100 Puławy;
tel. +48 (81) 458 67 40, 601 315 091,
email: turystyka@domchemika.pl

Adres gminy

URZĄD MIASTA PUŁAWY
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
KANCELARIA OGÓLNA
tel. 81 / 458 6001, 458 6002, 458 6003

Ważne adresy

Komenda Powiatowa Policji
ul. Wojska Polskiego 6
tel. (81) 889-02-09

Muzeum Oświatowe
Ul. Włostowicka 27
Tel. 81 887 71 29

Puławski Ośrodek Kultury„Dom Chemika”
Ul. Wojska Polskiego 4
e-mail: domchemika@domchemika.pl,
tel. +48 (81) 887 96 01, fax: +48 (81) 886 48 61


Biblioteka Miejska
ul. Głęboka 7a
tel. (81) 45 11 900, (81) 45 11 901
czynna:
poniedziałek: 8-15
wtorek-piątek: 10-18
sobota: 8-15

Banki:
- PKO BP SA, ul. Partyzantów 3;
- Bank PEKAO S.A. I Oddział Puławy, ul. Partyzantów 8;
- Bank Spółdzielczy, ul. Piłsudskiego 30;
- Bank Millenium, ul. Centralna 10;

BANKOMATY Banku Pekao SA:
- al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13
- al. Partyzantów 8
- ul. Centralna 10
- ul. "Grota" Roweckiego 2

BANKOMATY Banku PKO BP S.A.:
- ul. Gościńczyk 2
- ul. Kołłątaja 24
- ul. Lubelska 18
- ul. Leśna 6
- al. Partyzantów 3

BANKOMATY Euronet:
- ul. Centralna 21 d
- ul. Lubelska 18

Urząd Pocztowy Puławy
ul. Lubelska 3
tel. 81 886 33 10

 

Puławy

 

Pałac CzartoryskichMiasto Puławy to miasto powiatowe liczące ok. 50 tysięcy mieszkańców, malowniczo położone nad Wisłą, na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Niziny Południowo-Mazowieckiej, w sąsiedztwie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wspólnie z Nałęczowem i Kazimierzem Dolnym są określane mianem trójkąta turystycznego.

 

Ziemia puławska jest zróżnicowana pod względem formy ukształtowania terenu; wzniesienia, skarpy, wąwozy sąsiadują tu z rozległymi polami. Same Puławy to miasto wyjątkowo zielone – lasy oraz zadrzewienia zajmują aż 36% powierzchni. Jednocześnie jest to nowoczesny, dynamiczny ośrodek przemysłowo-naukowy.

 

Puławy charakteryzuje bogate życie kulturalne. Imprezy, znane w kraju i zagranicą, takie jak: Puławskie Spotkania Lalkarzy, Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej czy Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O  pierścień księżnej Izabeli" przyciągają tysiące osób. Dodatkowym walorem miasta są liczne, niezwykle cenne obiekty zabytkowe. Puławy to miasto-ogród z zachwycającym, wyjątkowo okazałym zespołem pałacowo-parkowym Czartoryskich.

 

        Domek Gotyckikościół pw. Najświętszej Marii Panny

        MOSiR PuławyŚwiątynia Sybilli

 

Z kart historii:

 • Od II połowy XVII w. Puławy znajdowały się w posiadaniu Lubomirskich.

 • Stanisław Herakliusz Lubomirski wzniósł pałac, który został spalony  podczas wojny północnej w 1706 roku. Odbudowali go kolejni posiadacze – Sieniawscy, a następnie Czartoryscy.

 • Miejscowość przeżywała swój złoty wiek pod zarządem rodu Czartoryskich. Stała się, obok Warszawy, głównym centrum kulturalno-politycznym w kraju – Polskimi Atenami.

 • Koniec złotego wieku Puław przyniosło w 1830 r. powstanie listopadowe, po upadku  którego skonfiskowano dobra Czartoryskich na terenie zaboru rosyjskiego.

 • W 1845 r. Uchwałą Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zmieniono nazwę Puławy na Nowa Aleksandria, przywrócono ją dopiero w 1916 roku.

 • W 1906 r. Nowa Aleksandria uzyskała prawa miejskie.

 • 1916 r. - przywrócenie miastu przez okupanta austriackiego pierwotnej nazwy Puławy
 • Punktem zwrotnym stała się po wojennych zawieruchach budowa Zakładów Azotowych w 1960 r., rozpoczął się wtedy szybki rozwój Puław.

Warto zobaczyć, warto odwiedzić - Puławy zabytki:


          - dla miłośników historii i przyrody:

 • Park Czartoryskich – ogród o powierzchni 32 ha został założony przez Lubomirskich w wieku XVII, pod koniec następnego stulecia przekształcony zgodnie z planem mecenasa sztuki, ks. Izabeli Czartoryskiej w park krajobrazowy za sprawą angielskiego ogrodnika James’a Savage’a. Stanowi przykład „naturalnego” ogrodu romantycznego. Zachowało się tu wiele egzotycznych drzew, np. tulipanowiec żółty, kasztan jadalny, sofora chińska, czy miłorząb japoński.

 • Pałac Czartoryskich – wzniesiony został pierwotnie przez Lubomirskich według barokowego projektu Tylmana z Gameren w latach 1627-1679, wielokrotnie przebudowywany. Ostatecznie w latach 1785-1810 pałac uzyskał klasycystyczny wygląd, według projektu nadwornego twórcy Czartoryskich Ch. P. Aignera. Warto zobaczyć pomieszczenia reprezentacyjne pałacu – sale: Kamienną, Balową, Gotycką, Rycerską oraz zabytkową żeliwną klatkę schodową z II połowy XIX w. W jednej z sal na parterze rezydencji mieści się, powstałe w 2009 roku Muzeum Czartoryskich, w którym można oglądać m.in portrety Czartoryskich oraz związane z nimi pamiątki. Kontakt: tel. (81) 888 44 11.

 • Świątynia Sybilli – pierwsza budowla wzniesiona w części parkowej. Została wybudowana w latach 1798-1801 z inicjatywy księżnej Izabeli Czartoryskiej na wzór antycznej świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem. Projektantem świątyni był Ch. P. Aigner. Wejścia do świątyni strzegą dwa lwy. W zwanej „Świątynią Pamięci” budowli księżna gromadziła pamiątki związane z historią Polski. Zbiory tego pierwszego polskiego muzeum miały budzić wiarę w lepszą przyszłość ojczyzny, będącej pod zaborami.

 • Dom Gotycki – powstał w roku 1809 według planów Ch. P. Aignera z przebudowanego barokowego pawilonu ogrodowego. Pierwotnie przeznaczony został na muzealne zbiory zagraniczne księżnej, z czasem zaczęto tu gromadzić również pamiątki narodowe. Powstało tu pierwsze polskie lapidarium – w zewnętrzne ściany budynku wkomponowano części zabytków architektonicznych i historycznych. Ekspozycje znajdowały się również we wnętrzach – wśród eksponatów była m.in. słynna „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci. 

 • Domek Grecki – dawna oranżeria z czterokolumnowym portykiem. 

 • Rezerwat „Łęg na Kępie” – znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Objęty ochroną od 1963 r. zajmuje obszar o powierzchni 4,71 ha. Rezerwat ten stanowi ochronę nadwiślańskiego lasu łęgowego. Występują tu gatunki rodzime m.in. topola biała, czarna, osika, wierzba biała, wierzba krucha, jesion, wiąz, oraz gatunki obce, tj. dąb błotny, dąb czerwony, topola włoska i kanadyjska, wejmutka, sosna czarna czy kasztanowiec.

 • Muzeum Oświatowe – znajduje się w zabytkowym budynku dawnej szkoły, wybudowanej w początku XIX w. w stylu klasycystycznym, z fundacji Izabeli Czartoryskiej. Otwarte dla zwiedzających od 1987 r., gromadzi archiwalia i muzealia powiązane z oświatą i szkolnictwem oraz pracą pedagogiczną. Jest jedyną tego typu placówką muzealną w województwie lubelskim. Kontakt: tel. (81) 887 71 29.

        - dla miłośników architektury:

 • Pałac Marynki – powstał w stylu klasycystycznym w 1794 r., wg projektu Ch. P. Aignera. Nazwę wziął od imienia Marii Wirtemberskiej, córki księstwa Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich, dla której powstał. Po udaniu się Czartoryskich na emigrację budynek przekazano dla Instytutu Agronomicznego. Obecnie zajmowany jest przez Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa.

 • Domek Żółty zwany Aleksandryjskim – zbudowany na początku XIX w. w stylu klasycystycznym. Według tradycji w czasie swoich wizyt w Puławach mieszkał w nim car Aleksander II.

 • Altana Chińska – altana parkowa wzorowana na chińskiej pagodzie wzniesiona została w połowie XVIII wieku. Stanowi zapewne jedyną pozostałość po budowlach znajdujących się w pierwotnym ogrodzie francuskim. Stanowiła zakątek, gdzie delektowano się nowym napojem, który upowszechnił się na terenie naszego kraju dopiero w kolejnym stuleciu – herbatą. Obecnie znajduje się tu oryginalna rzeźba z białego marmuru wykonana pod koniec XVIII w. we Florencji „Tankred i Klorynda”, której kopię można oglądać obok Domu Gotyckiego.

 • Sarkofag – symboliczny monument z białego marmuru, poświęcony pamięci Augusta Czartoryskiego i Zofii z Sieniawskich. Powstał na wzór jednego z najstarszych zachowanych rzymskich grobowców, należących do rodu Scypionów.

 • Brama Rzymska – wybudowana w 1829 r. na wzór łuku triumfalnego Tytusa w Rzymie.

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – dawna kaplica pałacowa zbudowana na początku XIX w. na wzór rzymskiego Panteonu. Portyk wejściowy ozdobiony 6 kolumnami korynckimi, wewnątrz 12 kolumn jońskich wspierających balkon. Kościół przykryty jest kopułą ozdobioną malowanymi kasetonami.

 • Wille Cienista i Samotnia przy ul. Zielonej – XIX-wieczne wille, które dzięki małżeństwu Józefa i Łucji Rautenstrauchów stały się ośrodkami, w których skupiało się życie kulturalne i intelektualne Puław. „Willa Cienista” (obecnie rekonstrukcja) to budowla w stylu tyrolskim, „Samotnia” stanowi natomiast przykład neogotyku. Obecnie obie budowle mieszczą lokale gastronomiczne.

 • Kościół pw. Świętego Józefa we Włostowicach – jego budowę, wg projektu arch. Franciszka Mayera, ukończono w 1728 roku. Fundatorką barokowej świątyni była Elżbieta Sieniawska. Wyposażenie pochodzi z końca XVIII w. z fundacji Czartoryskich. W ołtarzu głównym  znajduje się obraz przedstawiający Świętą Rodzinę, dzieło Kazimierza Wojniakowskiego, ucznia Marcella Bacciarellego. Na ścianach kościoła umieszczono pamiątkowe tablice i epitafia z XVIII-XIX wieku. Na cmentarzu przykościelnym, jednej z najstarszych nekropolii w Polsce, znajdują się nagrobki prawosławne i ewangelickie pochodzące z XVIII stulecia.

         - dla entuzjastów współczesnych osobliwości i sportu:

 • Obserwatorium Astronomiczne – utworzone w 1994 r. na skutek starań członków Puławskiego Oddziału PTMA w specjalnie przystosowanym na ten cel budynku po byłej wieży ciśnień. Zaprasza na obserwacje nieba, wykłady z astronomii oraz wystawy. Kontakt: tel. (81) 886 49 68.

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – proponuje wyjątkowo bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną: stadion, pływalnia kryta, sauna, siłownie, korty, sale gier oraz wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego. Dla miłośników aktywnego wypoczynku organizowane są rajdy rowerowe i spływy kajakowe (Wisłą, Wieprzem, Kurówką, Chodelką). Kontakt: tel. (81) 458 62 40.

 • Warto zwrócić uwagę na istniejące tu szlaki : piesze turystyczne PTTK, np. „Nadwiślański”, rowerowe, Szlak Lessowych Wąwozów, Szlak Muzeów Krainy Lessowych WąwozówGaleria
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash