Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Szanowni Państwo,

     W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: info@kraina.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku. Ponadto informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, z siedzibą i adresem w Nałęczowie Al. Kasztanowa 2 NIP: 716 26 69 665.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w szczególności:

•    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem produktów i usług turystycznych oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu www.kraina.org.pl. Są to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny oraz numery telefonów kontaktowych. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest wymogiem i nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
•    ewentualnego przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - newsletter
•    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
•    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron serwisu),
•    podnoszenia jakości świadczonych usług oraz
•    zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu www.kraina.org.pl
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą Administrator przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
•    żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
•    żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
•    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•    przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem info@kraina.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.