Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 

 

 

 

1. Spływ kajakowy Wisłą

Ranga: krajowa

Dystans: 35 km,

Stopień trudności: trasa średnio trudna 

 

Punkty startowe:

Początek spływu: Janowiec

Koniec spływu: Dęblin

 

Trasy spływów kajakowych:

 • Janowiec - Puławy
 • Kazimierz Dolny - Puławy
 • Kazimierz Dolny - Dęblin
 • Puławy - Dęblin

 

Krótka charakterystyka spływu:

Wisła– to największa rzeka Polski, przecinająca cały kraj od Beskidu Śląskiego po Zatokę Gdańską. Jej długość wynosi 1047 km. Dorzecze zajmuje powierzchnię 194 424 km2 . Swoje źródła ma na zachodnim stoku Baraniej Góry. Wisła wyznacza zachodnią granicę regionu lubelskiego. Płynąc przełomową doliną od Annopola do Dęblina, kusi żeglarzy i kajakarzy przepięknymi krajobrazami oraz dziką przyrodą.
W wypożyczalni sprzętu pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wiślanej w Puławach amatorzy kajakarstwa mogą wypożyczyć atestowany kajak,wraz ze sprzętem ratunkowym aby samodzielnie spróbować swoich sił na ,,Królowej polskich rzek" lub wziąć udział w jednym z wielu spływów kajakowych rzeką Wisłą. Korzystając z ,,białej floty" można udać się z Puław do Kazimierza Dolnego na wycieczkę spacerowym statkiem po Wiśle. A z pobliża kazimierskiego kamieniołomu turyści mogą przeprawić się promem do pobliskiego Janowca nad którym górują ruiny szesnastowiecznego zamczyska.

 

 

2. Spływ kajakowy Wieprzem

Ranga:lokalna

Dystans: 90 km,

Stopień trudności: trasa trudna

 

Punkty startowe:

Początek spływu: Wieś Jeziorzany

Koniec spływu: Dęblin

 

Trasy spływów:

 • Jeziorzany - Baranów
 • Baranów  - Obłapy
 • Baranów - Niebrzegów
 • Kośmin - Dęblin

 

Krótka charakterystyka spływu:

Wyprawa krętym Wieprzem przez malownicze okolice,to wyzwanie nawet dla wytrawnych kajakarzy. Rzeka Wieprz to prawy dopływ Wisły.Jej długość wynosi 303 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 10,4 tys. km2. Swoje źródła bierze w okolicy Tomaszowa Lubelskiego na roztoczu, a do Wisły uchodzi w Dęblinie. Z rzeką Krzną łączy się poprzez kanał Krzna - Wieprz. Głównymi dopływami Wieprza są: Bystrzyca i Tyśmienica. Dolina tej rzeki o naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych posiada status obszaru chronionego.Bogata jest w rozlewiska, mokradła i starorzecza. Dzięki temu, że krajobraz okolic Wieprza wciąż pozostaje naturalny i niezniszczony działalnością człowieka,swoje siedliska mają tu dzikie ptaki, takie jak: błotniarki, czajki, łabędzie nieme, jak również zwierzęta m.in.: wydry, piżmaki, a nawet liczne rodziny bobrów.

 

3. Spływ kajakowy Kurówką

Ranga: lokalna

Dystans: 16,0 km,

Stopień trudności: trasa łatwa

Punkty startowe:

Początek spływu: Szumów

Koniec spływu: Ośrodek ZDUNG

 

Trasy spływów:

 • Szumów - Opoka,
 • Opoka - Ośrodek ZDUNG

 

Krótka charakterystyka spływu:

Rzeka Kurówka płynie w południowo - wschodniej Polsce i jest to prawobrzeżny dopływ Wisły. Jej długość wynosi 50 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 395,4 km2 . Swoje źródła bierze w okolicach Piotrowic Wielkich, a do Wisły uchodzi w Puławach, płynąc szeroką doliną Niziny Mazowiecko - Podlaskiej i Wyżyny Lubelskiej. W końcowym biegu Kurówka dzieli się na dwie odnogi: lewa, po pokonaniu jazu piętrzącego, wpada bezpośrednio do Wisły,natomiast prawa, po przejściu przez system śluz i zapór, stanowi element układu zasilającego w wodę Zakłady Azotowe "Puławy" SA, wpada kanałami zrzutowymi do Wisły.

 

4. Spływ kajakowy Chodelką


Ranga: lokalna

Dystans: 11 km,

Stopień trudności: trasa łatwa

Punkty startowe:

Początek spływu: Jaz w Szczekarkowie

Koniec spływu: Kazimierz Dolny

Przebieg trasy:

 • Szczekarków – Skarpa Dobrska – Podgórz – Krowia Wyspa – Kazimierz Dolny

 

Krótka charakterystyka:

Rzeka Chodelka jest prawym dopływem Wisły, ma długość 48 km i źródła w okolicy wsi Ryczydół. Płynie przez Kotlinę Chodelską i wpływa do Wisły za Podgórzem. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Szczekarków za mostem i młynem. Od tego momentu, mimo że rzeka płynie pomiędzy wałami, to nad wodą rosną drzewa i zdarzają się przeszkody. Około 1,5 km za młynem jest most na szosie Wilków-Dobre i zaczyna się odcinek ujściowy. Z prawej strony zbliża się do rzeki naturalna skarpa, słynna Skarpa Dobrska wznosząca się do 80-90 m nad dolinę. Na jej najwyższym punkcie było również grodzisko (oznakowane teraz widoczną z daleka tablicą) i z tego miejsca rozciąga się wspaniała panorama Powiśla. Po dopłynięciu do mostu w Podgórzu warto zostawić kajaki i oznakowaną ścieżką pójść w prawo pod górę, aby po około 15 minutach dojść do grodziska i punktu widokowego. Z góry widać szeroką wstęgę Wisły i maleńką wstążeczkę Chodelki. Powrót na spływ i w Podgórzu mijamy nowy wysoki most żelazny. Chodelka wpływa do Wisły na wysokości Krowiej Wyspy, kilometr za Podgórzem. W czasie upalnego i suchego lata wody w Chodelce jest dosłownie na centymetry, a całe koryto Wisły pomiędzy brzegiem a wyspą można przejść na piechotę, wody jest na 20-40 cm, wspaniała okazja na krótki odpoczynek połączony z kąpielą.Spływ można zakończyć na wysokości kamieniołomu przed Kazimierzem lub w samym centrum miasta, 5 km od Krowiej Wyspy.

 

Spływy organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach


ul. Hauke-Bosaka 1
24 - 100 Puławy

tel. 81 458 62 40 
tel. 81 458 62 62 - organizacja imprez
tel. 81 458 62 61 - organizacja imprez

 

Marina Puławy - wypożyczalnia sprzętu wodnego

ul. Portowa 3
24-100 Puławy
tel.: 510 471 132