Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Wąwolnica Informacje

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek 32, 24-160 Wąwolnica,
tel. 81 882 50 14, info.wawolnica@onet.pl

Adres gminy

Urząd Gminy Wąwolnica
ul. Lubelska 39
tel.: (81) 882 50 72
www.wawolnica.pl

Ważne adresy

Posterunek Policji
ul. Lubelska 35
tel. (81) 882-50-54

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
Filia w Wąwolnicy
ul. Lubelska 5
tel.: (81) 882-50-19

PKO BP S.A. O/1 w Puławach - Agencja nr 12
ul. Rynek 29
tel. (81) 8825551

Urząd Pocztowy
ul. Zamkowa 1
tel.: (81) 882-50-49

Gminny Dom Kultury
ul. Rynek 32
tel. 81 882 50 30
e-mail: wawolnica.gdk@gmail.com

Gmina Wąwolnica

 

Kościół pw. św WojciechaGmina Wąwolnica to gmina wiejska położona w powiecie puławskim, na Płaskowyżu Nałęczowskim w dolinie rzeki Bystrej. Znaczna część obszaru gminy leży na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Miąższość pokrywy lessowej przekracza tu miejscami 20 m., co sprzyja erozji i skutkuje bogactwem rzeźby terenu w postaci wąwozów i parowów. Urozmaicony krajobrazowo teren, cisza, spokój, świeże powietrze to wymarzone warunki do skorzystania z ofert agroturystycznych.  

 

Miejscowość słynie z odbywających się tu nieprzerwanie od XV wieku, cotygodniowych jarmarków (środy), przyznanych przywilejem przez Władysława Jagiełłę. 

 

Wąwolnica to również znane miejsce kultu Matki Boskiej Kębelskiej, przyciągające pielgrzymów z kraju i zagranicy. Można się o tym przekonać  w czasie odpustu w pierwszą niedzielę września. 

 

Do atrakcji turystycznych gminy należą m.in. : Kościół pw. św. Wojciecha, Kaplica Matki Bożej Kębelskiej, Cmentarz położony na zboczach wzgórz, Kaplica w Kęble,  Młyn w Celejowie–Iłkach, czy też dla miłośników sportu wyciągi narciarskie, w tym ośrodek  Nart-Sport Rąblów.

 

                   cmentarz w Wąwolnicystok w Rąblowiemłyn w Iłkach kaplica w Kęble

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego walory gminy Wąwolnica:  https://www.youtube.com/watch?v=n_wH0TAu8vw

 

Z kart historii:

 • Za legendarnego założyciela „Wawelnicy” uważa się Kraka.
 • Pierwszym źródłem pisanym, informującym o istnieniu Wąwolnicy, jest  rękopis oo. Benedyktynów ze Świętego Krzyża z XI wieku.
 • Miasto, leżące przy dawnym szlaku handlu bursztynem między Bałtykiem a Morzem Czarnym, posiadało w XIII w. gród obronny, a w XIV w. parafię.
 • Czasy świetności Wąwolnicy przypadają na okres panowania Kazimierza Wielkiego. Król podniósł ją do rangi miasta, otoczył murami, zbudował zamek.
 • W XV w. odbywały się w Wąwolnicy sądy kasztelańskie, a w wieku XVI sądy wojewody lubelskiego nad szlachtą.
 • W połowie XVI stulecia miasto doszczętnie spłonęło, król Zygmunt August polecił w 1567 r. założyć je na nowo.
 • Wojny XVII w. doprowadziły do upadku Wąwolnicy, m.in. do utraty statusu miasta  po powstaniu styczniowym w XIX wieku.
 • Podczas II w. św.  istniało tu niemieckie getto dla ludności żydowskiej.
 • 2 maja 1946 r. miała miejsce pacyfikacja Wąwolnicy przez funkcjonariuszy UB; miasteczko spłonęło, zniszczono dobytek 197 rodzin w odwecie za poparcie mieszkańców dla niepodległościowego podziemia.

Warto zobaczyć, warto zwiedzić w Wąwolnicy:

       

        - dla miłośników historii:

 • Kościół pw. św. Wojciecha – wzniesiony w latach 1907-1914 ze składek parafian, w stylu późnego neogotyku z czerwonej cegły, w 2001 r. podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. We wnętrzu znajduje się XIV-wieczna gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem, wykonana z drzewa lipowego. Jest to prawdopodobnie jedno z trofeów grunwaldzkich, przekazywanych kościołom przez Władysława Jagiełłę. Ołtarz kościoła przedstawia Polaków oddających hołd Matce Bożej.
 • Kaplica Matki Bożej Kębelskiej - to przebudowane prezbiterium dawnego gotyckiego kościoła, który popadł w ruinę i został rozebrany. Obecnie stanowi Sanktuarium Matki Boskiej, od roku 1700 znajduje się tu słynąca łaskami figura Matki Bożej Kębelskiej. Pochodząca z połowy XV w. rzeźba wykonana jest z drewna lipowego i przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus. Zaliczana jest do charakterystycznego cyklu Pięknych Madonn. W 1978 r. otrzymała papieskie korony. W kaplicy znajduje się prezentujące historię Wąwolnicy - Muzeum Regionalne, które powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła. Kontakt: tel. (81) 882 50 04.
 • Organistówka – budynek dawnego szpitala parafialnego z przełomu XVIII i XIX w., który pełnił również funkcję przytułku dla ubogich. Częstym gościem był tu ks. Stefan Wyszyński.
 • Cmentarz – założony w drugiej połowie XIX w. na zboczach wzgórz. Na terenie malowniczo położonej nekropolii znajdują się zabytkowe nagrobki (m.in. burmistrza Aleksandra Majewskiego, Ludwika Sobieszczańskiego, Macieja Sławeckiego, hrabiego Antoniego Rostworowskiego, Kazimierza Dulęby). Na uwagę zasługują wyżłobione w stokach grobowce.
 • Rynek– wytyczony w XVI w., stanowi ośrodek dawnego układu miejskiego.
 • Warto zwrócić uwagę na Rąblów - 14 maja 1944 r. był miejscem jednej z największych bitew partyzanckich stoczonych do tego czasu w okupowanej Europie. Była to bitwa wynikła z zaplanowanej przez Niemców operacji militarnej o kryptonimie "Maigewitter" - (Burza Majowa), której celem było zlikwidowanie wszelkich oddziałów partyzanckich działających na terenie Lubelszczyzny. W ramach Operacji "Maigewitter" uczestniczyło po stronie niemieckiej : 2000 żołnierzy z doborowych oddziałów Wehrmacht oraz ze zmotoryzowanej piechoty z 5 Dywizji Pancernej SS Wiking dowodzonych całościowo przez SS-Gruppenführera Jakoba Sporrenberga. Jednostki te dokonały okrążenia przybyłych pod Rąblów z Lasów Parczewskich oddziałów - 600 partyzantów Armii Ludowej - dowodzonej przez dowódcę II Obwodu AL ppłk. Mieczysława Moczara "Mietka" i 200 przyłączonych do nich partyzantów radzieckich pod dowództwem kpt. Czepigi. Bitwa między SS wspieranym przez czołgi artylerię i lotnictwo a partyzantami trwała cały dzień. Partyzanci zdołali wyjść z okrążenia i przedostać się do Lasów Parczewskich i Lasów Janowskich. Zginęło lub zostało rannych ok. 300 hitlerowców, poległo 40 partyzantów polskich i 26 radzieckich.

Atrakcyjne wędrówki po okolicach zapewnią:

 • Kaplica w Kęble – w miejscu objawień Matki Bożej podczas najazdu tatarskiego w 1278 r. wybudowano drewniany kościółek. W roku 1700 cudowną figurę Matki Bożej przeniesiono do Wąwolnicy, a kościół rozebrano. W wieku XIX powstała tu kaplica z kamieniem, na którym dokonywały się objawienia. Ufundował ją Fr. Kempiński w podzięce za odzyskanie wzroku. Obecnie istniejąca kapliczka powstała w 2008 roku.
 • Zespół pałacowo-parkowy w Kęble – murowany dwór powstał na początku XIX w., przebudowany z końcem stulecia przez rodzinę Rostworowskich. Obecnie mieści się tu  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, przy którym funkcjonuje Szkółka Jeździecka.
 • Cmentarz  żydowski na Zarzece – zabytkowa nekropolia założona w I ćw. XIX wieku. W północnej części zachowało się kilka nagrobków, w części południowej znajduje się pomnik pochowanych tu ofiar zbiorowej egzekucji - mieszkańców Wąwolnicy i Nałęczowa narodowości żydowskiej.
 • Zespół parkowo- pałacowy w Celejowie – to dawna siedziba rodu Choteckich z XV wieku. W 1740 r. kolejni właściciele, Tarłowie,  przebudowali siedzibę wg projektu arch. Franciszka Mayera (Magiera), a ponownej rozbudowy podjęli się Lubomirscy. W latach 1823-31 rezydencja należała do Czartoryskich, dobudowana została wtedy m.in. charakterystyczna neogotycka wieża. Następnie rezydencja przeszła w ręce Marcina Klemensowskiego. Pod koniec XIX w. została  odbudowana po pożarze. Obecnie mieści się tu  Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.
 • Ruiny papierni w Celejowie – wybudowana przez Czartoryskich w 1828 r. jest jedną z pierwszych papierni w kraju. W roku 1847 z powodu braku zamówień zakład został przekształcony w młyn wodny. Po II w. św. młyn popadł w ruinę. Obecnie malownicze ruiny wraz z pobliskim stawem stanowią własność prywatną.
 • Młyn w Celejowie–Iłkach - pochodzący z Witoszyna młyn został przeniesiony około 1900 r. do Iłek. W 1914 r. spalony przez wojska rosyjskie, następnie odbudowany. W 1945 r. kolejny raz zniszczony przez wodę i ponownie odtworzony. Od 1960 r. napędzany jest elektrycznie. Obecnie młyn świadczy usługi dla okolicznych rolników, jest też atrakcją dla turystów - istnieje możliwość zwiedzania oraz uczestnictwa w pokazie przemiału zboża na mąkę. Kontakt: tel. (81) 723 61 97, 607 926 304.
 • Stok narciarski Celejów - oferuje możliwość skorzystania z dwóch tras o długości 250 i 300 metrów. Stok posiada sztuczne oświetlenie oraz naśnieżnie, dostępne są 2 wyciągi talerzykowe. Trasa przygotowana jest ratrakiem. Kontakt: tel. 601 832 001.
 • Nart-Sport Rąblów - zimą oferuje możliwość skorzystania ze sztucznie naśnieżanego, oświetlonego stoku narciarskiego. Obecnie dostępne są trzy trasy, w tym jedna specjalnie przygotowana dla snowboardzistów. Latem ośrodek zaprasza do kąpieli w basenach. Kontakt: tel. (81) 882 55 00.

Galeria
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash